Foredrag av Arhild Lauveng

Foredrag tilpasset hver kundes ønske.

  • Tema i et av Arnhilds foredrag avhenger av hva oppdragsgiver ønsker. Hun presenterer gjerne funnene fra doktorgraden sin, og betydningen av tilrettelegging for å bedre utviklingsmuligheter for mennesker med langvarige psykiske lidelser. Andre temaer kan være selvopplevelse ved psykose, hallusinasjoner og psykoseutvikling, rehabilitering, tverrfaglig samarbeid, individuell plan, psykisk sykdom og arbeidsliv/skole, barn/unge og psykisk helse, tvang og tvangsbehandling, brukermedvirkning, samarbeid med familie og nettverk, håpets betydning, etikk, ivaretakelse og respektfull behandling av langtidssyke, betydning av kunst, kultur og kreativitet i behandlingen, individuell tilrettelegging, med mer. Det er mulig å skape alle mulige kombinasjoner av disse temaene.


  • Ofte er det et ønske om at hun tar utgangspunkt i sin egen historie og sine erfaringer med å ha hatt en schizofrenidiagnose, og at hun bruker eksempler fra eget liv. Samtidig er hun også spesialist i klinisk samfunnspsykologi, med phd, så hun kombinerer alltid egne erfaringer med kunnskap hun har som fagperson, både som forsker og kliniker.


  • Arnhild er åpen for å forelese for mange ulike målgrupper. Hun foreleser gjerne på konferanser og for åpne forsamlinger, men også for helsepersonell, studenter innen helseutdanninger, NAV, barnevern, fosterforeldre, politi, fengselsvesen, politikere, frivillige organisasjoner og andre. Høgskoler og studenter er vanlige mottakergrupper hun ofte holder foredrag for med svært gode tilbakemeldinger. Hun er opptatt av å bruke et ”vanlig” språk med så lite faguttrykk som mulig, slik at alle kan forstå henne uavhengig av utdanning og faglig bakgrunn. Hun snakker mye om betydningen av individuell tilrettelegging og å møte mottagerens behov.